Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Meedia

Üleskutse osaleda avalikul konsultatsioonil EL tarbijaõiguse võimaliku muutmise kohta

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Euroopa Komisjon on algatanud avaliku konsultatsiooni, et saada turuosaliste arvamusi EL tarbijaõiguse võimaliku muutmise kohta. Hiljuti viis Komisjon läbi EL tarbijaõiguse aja- ja asjakohasuse hindamise (REFIT), mille käigus kogutud tõendite kohaselt tuleks teha õigusaktides muudatusi, et täiendada tarbijate kaitseks sätestatud õigusnorme järgmiselt:

  • teha tarbijale läbipaistvamaks lepingute sõlmimine veebiplatvormide vahendusel (kes on lepingu pooleks ja kas EL tarbijaõigus kohaldub);
  • laiendada mõningaid tarbijaõigusi digiteenuste lepingute suhtes, mille puhul tarbija tasub oma andmete mitte rahaga;
  • võimaldada tarbijal kasutada individuaalseid õiguskaitsevahendeid, kui kaupleja on tehingu tegemisel kasutanud ebaausat kauplemisvõtet;
  • määrata kindlaks tarbijakaitsealaste õigusaktide rikkumise korral kohaldatavad tõhusamad ja hoiatavad rahalised karistused;
  • lihtsustada sidevahendi abil sõlmitavate lepingute ja väljaspool äriruume kauplemise regulatsiooni.


Küsimustikule saab vastata elektrooniliselt ja eesti keeles.

VASTA SIIN

Küsimustiku täitmisel on soovitav esmalt valida sobiv vastaja kategooria (nt üksikisik, äriühing, tarbijaorganisatsioon, ettevõtlusorganisatsioon, järelevalveasutus jne), misjärel kuvatakse just sellele vastajagrupile suunatud küsimused.

Konsultatsioonist on oodatud osa võtma kõik kodanikud ja ettevõtjad ning organisatsioonid.

Küsimustik ja taustamaterjal on leitav veebiaadressil https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_en

Konsultatsioon lõpeb 8. oktoobril 2017.

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega