Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Statistika ja e-uuringud

Eesti elanike internetis ostlemise trendid

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Uuringu eesmärgiks oli määratleda Eesti elanike internetist ostmine ja selle trendid.

Sihtrühm:

Eestimaa elanikud vanuses 15-74 eluaastat. Uuringu tulemused on laiendatavad kogu Eesti 15-74aastasele elanikkonnale.

Uuringu disain:

Kombineeritud meetodil eesti ja vene keeles. Andmeallikateks nii Kantar Emori Atlas-nimeline kui CAWI-buss uuring.

Valim:

  • Atlas-nimelises uuringus küsitlesime 1565 inimest üle Eesti. Valim on moodustatud mitmeastmelise juhuvaliku printsiibil, kus kasutame kombineeritud andmekogumist (algab intervjuuga vastaja kodus, mille järel vastaja täidab veel isetäidetava ankeedi).
  • CAWI-buss uuringus küsitlesime veebi teel 1076 inimese üle Eesti.
  • Viide andmeallikale on toodud iga slaidi paremal all ääres.

Küsitlusaeg:

2019.a. jaanuar-mai

Omandiõigus:

Uuringu tulemuste omandi- ja autoriõigus kuulub AS Emorile. E-kaubanduse Liidul ja liidu liikmetel on õigus uuringut kasutada informatiivsena. Turundus- jm materjalides kasutamine ainult Emori eelneval loal.

Antud uuring PDF-ina on saadaval ka liikmele sektsioonis. Seal on võimalik tabeleid ja jooniseid suuremana näha.

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega