Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Blogi

Eesti tarbija kasutab hoogsalt e-kaubandust ja eelistab kodumaiseid e-poode

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

E-kaubandus Eestis on võimsalt tuure kogumas ning enam ei saa me rääkida lapsekingadest või murrangu ootusest. Eesti tarbijad kasutavad hoogsalt e-kaubandust ja eelistavad kodumaiseid e-poode, selgus E-kaubanduse Liidu poolt läbiviidud tarbijauuringust.

Uuringu eesmärk oli kaardistada e-kaubanduse tarbimisharjumused Eestis ja koguda informatsiooni klientide eelistuste kohta e-poodidest ostmisel. Veebiküsitlusele vastas kokku 1041 inimest perioodil veebruar-märts 2015.

Tervelt 69% kõigist uuringus osalejatest on viimase kuu aja jooksul sooritanud ostu interneti vahendusel, 58% ostab internetist kord kuus või sagedamini.

Joonis 1: E-kaubanduse kasutamise sagedus.

Meeste ja naiste tarbimissagedus e-poodidest ostmisel on sarnane. Tarbimissagedus väheneb koos vanusega ja tõuseb koos haridustaseme ja sissetulekuga. Suurim oli viimasel kuul ostjate osakaal 25-34 aastaste vastajate seas.

Kui varasemalt on füüsiliste toodete puhul peetud oluliseks proovimisvõimalust, siis täna on soodsamad hinnad, aja kokkuhoid ja riigipiirideta kaubavalik olulisemaks kaalukeeleks.

45% vastajatest on viimase aasta jooksul ostnud internetist pileteid (teater, kino, kontsert jms), 43% naisteriideid ja 37% jalatseid. Kõige väiksem ostjate osakaal on filmidel (10% vastajatest), toidukaupadel (9%) ja ravimitel (8%).

Toidukaupade ja ravimite osas on nõudlus kindlasti kinni ka pakkumises, kuna e-poode antud sektorites on täna Eestis vähe.

Joonis 2. Populaarseimad viimase aasta jooksul ostetud kaubagrupid.

Eesti e-poed on tarbijate seas hinnas, nii on 56% uuringule vastajatest tooteid või teenuseid enam ostnud just kodumaistest e-poodidest, 23% teistest Euroopa Liidu e-poodidest ja 20% mujalt maailmast. Piiriülene e-kaubandus on populaarsem kõrgema haridustaseme ja sissetulekuga vastajate seas.

Tarbijad pidasid üldiselt usaldusväärsemaks kodumaiseid e-poode, suurim oli vastajate osakaal naiste ja igakuise netosissetulekuga kuni 1500€ vastajate seas. Enam kui 1500€ teenivad vastajad pidasid üldiselt usaldusväärsemaks välismaiseid e-poode.

Joonis 3. Tarbija hinnang, kas üldiselt on usaldusväärsemad
kodumaised e-poed, välismaised e-poed või mõlemad.

E-kaubanduse Liit väljastab Eesti e-poodidele usaldusmärgist “Turvaline ostukoht”, et pakkuda tarbijatele kindlustunnet internetist ostu sooritamisel. Märgis väljastatakse liidu liikmetele, kelle müügitingimused ja ostuprotsess on kehtivate õigusaktidega kooskõlas ning kes tagavad tarbijatele internetist ostmisel seadustes sätestatud õigused. Märgis ei ole e-poe jaoks tasuline.

Joonis 4. E-kaubanduse Liidu usaldusmärgis “Turvaline ostukoht”

Usaldusmärgist on e-poodides märganud 39% vastajatest, kellest 61% pidas märgisega e-poode teistest usaldusväärsemaks. Aktiivsemad ostlejad on märgisest teadlikumad.

Joonis 5. Usaldusmärgise “Turvaline ostukoht” nägemine e-poodides e-kaubanduse tarbimissageduse järgi.

Eesti tarbija on e-kaubanduse osas optimistlik - 71% praegustest e-kaubanduse kasutajatest kavatseb kindlasti e-poodidest osta ka edaspidi ning 77% leiab, et internetist ostmine lähiaastal suureneb.

Uuringu kokkuvõte on E-kaubanduse Liidu liikmetele tasuta (40 lk). Uuringu täisraport (80 lk) on liikmetele saadaval hinnaga 100€, teistele huvilistele hinnaga 200€. Uuringust leiab muuhulgas vastused küsimustele:

  • Millistest e-poodidest kõige enam oste sooritatakse (piiriülesed + Eesti e-poed)
  • Millistest reklaamikanalitest on tarbijad e-poodide kohta kõige rohkem infot on saanud
  • Millist tehnilist seadet kasutas tarbija viimase ostu puhul
  • Millist kohaletoimetamisviisi eelistab tarbija kauba kättesaamiseks (välja on toodud logistikaettevõtted)
  • Kas tarbija peab oluliseks kauba kättesaamist tellimise päeval ja kas ta on nõus selle eest rohkem maksma?
  • Millist maksemeetodit tarbija eelistab e-poes tasumisel (välja on toodud makselahendusi pakkuvad ettevõtted)

Kui tunned huvi Eesti tarbija e-kaubanduse kasutamise uuringu vastu, anna oma soovist teada e-mailile info@e-kaubanduseliit.ee.

Signe Kõiv
Juhatuse esimees
MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit
info@e-kaubanduseliit.ee

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega