Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Uudised

Ettepanekud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse eelnõu muutmiseks

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Esitasime koostöös Kaubanduskoja ning 5 erialaliiduga Riigikogu keskkonnakomisjonile oma seisukohad jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise eelnõu kohta. Saadetud kirjas juhtisime tähelepanu muu hulgas murekohtadele seoses pakendiaruannete audiitorkontrolliga ja pakendiettevõtjate vastutusega.

Pakendiaruannete auditeerimise kohustus vajab täpsustamist

Eelnõu annab keskkonnainspektsioonile õiguse nõuda pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni kulul audiitorkontrolli. Meile valmistab muret asjaolu, et selle sätte alusel võib keskkonnainspektsioon igal ajal sõltumata põhjusest ja turule lastud pakendite kogusest nõuda pakendiettevõtjalt või taaskasutusorganisatsioonilt audiitorkontrolli läbiviimist, kusjuures kulud tuleb kanda ettevõtjatel.

Muudatuse tulemusena võivad suureneda nii ettevõtjate halduskoormus kui ka kulud. Näiteks lubab eelnõu keskkonnainspektsioonil iga poole aasta tagant nõuda kõikidelt pakendiettevõtjatelt audiitorkontrolli läbiviimist.

Tegime Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku mitte anda keskkonnainspektsioonile õigust nõuda auditi läbiviimist ettevõtja kulul.

Oleme vastu kohustuslikule pakendijäätmete tekkekohal kogumisele, mille kohaselt muutub pakendijäätmete kogumine iga maja juures kohustuslikuks, kui kohalik omavalitsus hõlmab pakendijäätmete kogumise korraldatud jäätmeveoga ning teenuse tasu on kuni 0,3 eurot kogumiskorra kohta.

Muudatuse järele puudub vajadus, sest juba praegu koguvad taaskasutusorganisatsioonid iga aasta kümneid tuhandeid tonne pakendijäätmeid, mille abil täidavad kõik taaskasutusorganisatsioonid pakendiseadusest tulenevaid pakendijäätmete taaskasutamise sihtmäärasid.

Tegime Riigikogu keskkonnakomisjonile ettepaneku jätta iga taaskasutusorganisatsiooni ja inimese otsustada, kuidas ta soovib pakendijäätmeid kokku koguda.

Näiteks juhtisime eelnõu koostamise käigus tähelepanu sellele, et seadus peab välistama olukorra, kus kohalik omavalitsus, jäätmekäitleja või mõni muu isik kogub kokku ja/või võtab ringlusesse pakendijäätmeid ning nõuab nende tegevustega seotud kulude hüvitamist pakendiettevõttelt või taaskasutusorganisatsioonilt ilma poolte kokkuleppeta. See põhimõte on ka eelnõus kirjas.

Lisaks on eelnõusse lisatud, et pakendiettevõtjate kulud seoses pakendijäätmete käitlemisega ei tohi ületada kulusid, mis on vajalikud kulutõhusate jäätmekäitlusteenuste osutamiseks.Tõnu VäätE-kaubanduse Liit

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega