Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Määratlemata

Kas ja kuidas kasutavad Eesti ettevõtted sotsiaalmeediat?

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht
  • Valdav osa (84,3%) ettevõtjaid haldavad oma sotsiaalmeediakanaleid ise. Sageli tehakse seda aga muude tööde kõrvalt ehk puudub spetsiaalselt sotsiaalmeedia turundaja töökoht.
  • Ligi pool vastajatest kulutavad sotsiaalmeedia kontodele kõigest kuni 2 tundi nädalas.
  • 67,4% ettevõtetest maksavad sotsiaalmeedia kontode haldamise eest 100-300 eurot kuus.
  • 95,3% ettevõtetest kasutavad aktiivselt Facebooki, järgneb Instagram 54,6%-ga, kolmandal kohal on YouTube 21,6%-ga.
  • Facebook on ka peamiselt kasutatav kanal (86,8%) ja ennustatakse seda ka järgmiseks aastaks esikohale.
  • Sotsiaalmeedias kohaloleku peamine eesmärk on oma toodete ja teenuste reklaam (87,7%). Sellel järgnevad oma ettevõtte uudiste levitamine 80,7% ja brändi tuntuse kasvatamine 71,3%-ga.
  • 69,2% teevad sotsiaalmeedias tasulist reklaami.
  • Levinuim reklaamisumma on kuni 100 eurot aastas, kohe selle järel aga 100-500 eurot aastas.
  • Topp 3 populaarsemat teist tüüpi reklaamikanalit e-mail (56,3%), internetireklaamid (44,8%) ning ajalehed ja ajakirjad (43,5%).

Uuringutulemused pikemalt vastavalt küsimustele:

1. Vastajate arv

Küsitlusele vastajaid oli 487.

2. Mis on teie ettevõtte peamine tegevusala?

Küsitlusele vastajate seas oli enim jaekaubandusest – 29,5%. Sellele järgnesid haridus/koolitus/konsultatsioonid 11,5%-ga ja kolmandal kohal oli meelelahutus/kultuur/sport 11,3%-ga.

Suurem esindus oli ka teeninduse valdkonnast ning turundusega tegelevate firmade poolt. Kuid vastajaid leidus ka IT-st, tööstusest, transpordist, tootmisest ja mitmelt poolt mujalt.

3. Kas teil on eraldi turundusega tegelev(ad) töötaja(d)?

Üle poolte vastajatest (68,6%) ütles, et nende ettevõttes puudub spetsiaalselt turundusega tegelev inimene. Eelmisel aastal oli selleks numbriks 54,2%. 31,4%-l oli selline ametikoht aga olemas.

Vastanute seas leidus mitmeid inimesi, kes õppisid turundusega seotud erialadel ja samal ajal ka töötasid selles valdkonnas. Sagedased olid ka vastused, et sotsiaalmeediaga seotud tööülesanded on ära jaotatud erinevate töötajate peale või siis teeb iga üks vastavalt sellele, kuidas aega on.

Sotsiaalmeedia spetsialist ettevõttes

Sotsiaalmeedia spetsialist ettevõttes

Järgmised 4 küsimust olid sel aastal uued, seega kahjuks võrdlust aasta varasemaga siin teha ei saa. Küll aga on kindlasti huvitav seda trendi jälgida juba uuel aastal.

4. Kas teie reklaamide üles seadmisega tegeleb inimene oma majast või tellite teenusena?

Kolmveerand vastanutest (75,3%) ütlesid, et panevad oma reklaamid sotsiaalmeediasse üles ise. 6% tellivad väljast ja 18,8%-l oli see kombineeritud ehk siis kord ise, kord tellivad teenusena.

5. Kas oma sotsiaalmeedia kontosid haldate ise või tellite teenusena sisse?

Ka siin oli ülekaalukas vastus, et oma sotsiaalmeedia kontode haldamisega tegeletakse ise. Selliselt vastasid 84,3% vastanutest. 3,5% ehk 17 vastajat 487-st tellivad väljast ning 12,2% kombineerivad kord ise, kord teenusena.

6. Kui haldate ise: mitu tundi nädalas selle peale aega kulub?

Ligi pooled (49,3%) vastanutest saavad oma sotsiaalmeedia postituste üles panekuga hakkama kõigest kuni 2 tunniga. Ligi veerandil (25,9%) kulub selleks aga 2-5 tundi nädalas. Kolmandal kohal (14,8%) oli vahemik 5-7 tundi nädalas. Rohkem, kui 10 tundi nädalas pühendavad oma sotsiaalmeedia postituste üles seadmisele 27 ehk 5,8% vastanutest.

Mitu tundu nädalas panustate sotsiaalmeediale?

Mitu tundi nädalas panustate sotsiaalmeediale?

 

Pikemalt saate uuringuga tutvuda siin

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega