Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Uudised

Mis vahe on pretensioonide esitamise õigusel ja garantiil?

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Eesti E-kaubanduse Liit osales Suunanäitajal, mis on tarbijakaitseameti infopäevade sari, mis on suunatud ettevõtjatele ja nende töötajatele. Infopäeva teemaks oli pretensioonide esitamise õigus ja garantii. TKA uuringust selgus, et paljud ettevõtjad ei tee vahet garantiil ja pretensioonide esitamise õigusel. Alljärgnevalt on ära toodud peamised erinevused ja mida mõlemal juhul kindlasti tasub teada.

Pretensiooni esitamise õigust reguleerib Võlaõigusseadus (VÕS) § 218, mis sätestab, et tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist.

 • Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

Garantii andmist reguleerib  Võlaõigusseadus (VÕS) § 230 , mis sätestab, et müügigarantiiks on müüja, varasema müüja või tootja (müügigarantii andja) lubadus müüdud asi garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustel tasuta või tasu eest välja vahetada, parandada või tagada muul viisil asja vastavus garantiis või reklaamis ettenähtud tingimustele, millega antakse ostjale seaduses sätestatust soodsam seisund. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.

 

 • Garantiitingimustes tuleb märkida:
 1. müügigarantii andja nimi ja aadress;
 2. isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda;
 3. millised õigused garantii tarbijale annab;
 4. garantiist tulenevate õiguste kasutamise kord;
 5. garantii tähtaeg;
 6. garantii kehtivusala;
 7. selgitus, et lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUSGARANTII

 • on igal juhul 2 aastat v.a teavitatud puuduse korralvabatahtlik
 • kehtib kogu asjalepikkus oleneb garantiiandjast
 • ka kasutatud kaubal
 • kehtivust saab piirata
 • puudusest peab teavitama 2 kuu jooksulüldjuhul sätestatud ei ole
 • ei peatu ega pikene remondi tõttupeatub remondi ajaks ja pikeneb (kui seda ei ole garantiitingimustes välistatud)
 • olulise lepingurikkumise tõttu saab lepingust taganedasaab kasutada garantiitingimustes ettenähtud õiguskaitsevahendit

Järgmine infopäev toimub 6. juunil 2012 Tallinnas ning teemaks on pretensiooni esitamise õigus ja müügigarantii.

Infopäeva korraldab tarbijakaitseamet koostöös Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga.

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega