Tähelepanu järelmaksu pakkuvad e-poed! Muudatus võlaõigusseaduses alates 1.juulist 2011.

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab ligi 400 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät 
- Author  
Tegevujuht

Muudatus võlaõigusseaduses 1.juulist 2011 hakkasid võlaõigusseaduses kehtima muudatused, millega võetakse Eesti õiguses kasutusele tarbijakrediidi direktiiv. Seadusemuudatuse vajadus on tingitud asjaolust, et viimastel aastatel on toimunud märkimisväärne areng tarbijatele pakutavate krediidiliikide ning nende toodete kasutamise sageduses, mistõttu on suurenenud vajadus piirata tarbijate n-ö. ülelaenamist. Krediidilepingu esemeks võib olla ka tasuline maksetähtpäeva edasilükkamine, liising või muu abi finantseerimisel, seega kohalduvad muudatused ka liisinglepingutele ja järelmaksudele (mööbel, riided, tehnika vms).Peamised muudatused:- Suureneb oluliselt tarbijatele lepingueelselt antava teabe hulk, mis võimaldab tarbijal teha kaalutletud ja mõistlik otsus. Teavitamiseks tuleb ettevõtjal edaspidi kasutada tarbijakrediidi standardinfo teabelehte, mis on ühesugune terves Euroopas.- Krediidiandjal on kohustus tarbijat nõustada, et viimane saaks hinnata, kas pakutav krediidileping vastab tema vajadustele ja võimalustele. Krediidiandja peab selgitama tarbijale lepingu põhilisi tingimusi ja mõju tema finantsolukorrale, samuti hoiatama võimalike tagajärgede eest makseraskustesse sattumisel.- Krediidiandjal on kohustus hinnata tarbija krediidivõimelisust, kasutades selleks avalikke andmekogusid (näiteks krediidiinfo, kinnisturegister, äriregister), oma andmebaase ja muid võimalusi (pangaväljavõtte küsimine, tõend tööandjalt vms).- Tarbija taganemisõigus pikeneb 7-lt päevalt 14-le. Koduukselepingutena ja sidevahendi abil sõlmitud krediidilepingutest taganemise korral kohalduvad tarbijakrediidi erisätted. Nimetatud lepingutest taganemine tähendab automaatselt taganemist ka sellega seotud müügilepingust.- Muutub ennetähtaegse tagasimaksmise kord.- Täpsustatakse krediidi kulukuse määra arvutamist.Üks suuremaid muudatusi on teabelehe andmise kohustus, mis tuleb anda kõikide krediidilepingute puhul mõistliku aja jooksul enne lepingu sõlmimist – liising, laen, järelmaks, krediitkaart, eluasemelaen, autopant, koduuksemüük järelmaksuga jne. Teabeleht on kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Hilisema vaidluse korral peab krediidiandja suutma tõendada, et ta teabelehe esitas. Teabelehel näidatakse muuhulgas ära saadava krediidi suurus, intressimäär aastas, krediidi kulukuse määr, maksegraafiku korral kuumakse suurus, muud lisanduvad tasud, viivised ja teised võlgnevusega seotud tasud.Abiks ettevõtjale:

juhendViide määrusele:

https://www.riigiteataja.ee/akt/13363716

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega