Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Statistika ja e-uuringud

Üleeuroopaline e-kaubanduse teemaline debatt, Osale!

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Euroopa Komisjoni korraldatav debatt e-kaubandusega seotud väljakutsetest ja tulevikust ühtsel turul toimub 14. oktoobrist 16. oktoobrini. Ideid saab aga juba praegu esitada (ja teiste ideid hinnata ning kommenteerida) veebiaadressil http://www.yourideasforeurope.eu/et/dgmarket/submit?theme=2788.

Kõigil huvilistel võimalik osa võtta üleeuroopalisest e-kaubanduse teemalisest debatist, Kõigi  väärt ideed, soovitused ja ettepanekud Euroopa Liidu ühtse turu parandamiseks on oodatud ja eesmärk on, et neid kuuleksid ka teised. Idee peaks olema realistlik, teostatav ning pakkuma välja praegusest parema ja uuenduslikuma lahenduse.

Arutelud toimuvad Euroopa Komisjoni kampaania „Ühtse turu kuu" raames.

"Ühtse turu kuul" toimuvad veel arutelud järgmistel teemadel:

•             Töökohad (23.09–25.09)

•             Sotsiaalkaitse õigused (30.09–02.10)

•             Pangad (07.10–09.10)

Debattide lõpuks valib ekspertide kogu esitatud ideede hulgast välja viis paljutõotavamat. Need viis ideed esitanud  inimest kutsutakse 23. oktoobril peetavale Euronews’i teledebatile Euroopa Parlamendis Strasbourgis.

Näited e-kaubandusega seotud probleemidest:

•             E-kaubanduse tehingute puhul ELis on jätkuvalt probleeme kaupade tarnimisega. Tarnekulud on sageli liiga kõrged ja tarbijad ei tea, kuidas tagastada pakki juhul, kui toode ei vasta nõuetele. Kas Te sooviksite maksta väiksemaid tarnekulusid teisest riigist tellides, saada pakke internetist ostes kiiremini kätte ja saada teavet paki saabumise aja kohta? Soovime kuulda Teie ideid nende ja teiste teemade kohta, mis puudutavad EL-i kaubanduspoliitikat, et seda sihipärasemalt kujundada.

•             ELis on kodanike jaoks sotsiaalmeedias sõprade ja perega suhtlemine igapäevaelu osa. Kas jagate veebiplatvormides mõtteid, fotosid ja muud? ELi reeglid kaitsevad teie isikuandmeid väärkasutuse eest, kaitstes samas ka isikuvabadust ja nõudes õiguskuulekat käitumist. Kas need reeglid on Teie arvates piisavad? Kas EL peaks kodanike kaitseks Internetis rohkem või vähem vaeva nägema?

Ühtse turu eesmärk on võimaldada ELi kodanikel – üksikisikutel, tarbijatel ja ettevõtjatel – toimetada keskkonnas, kus on lihtsustatud tegutsemisreeglid ja kaotatud põhjendamatud takistused. "Ühtse turu kuu" mõte on arutada ideid ja väljakutseid ühtse turu tulevikuks 23. septembrist  23. oktoobrini. Kampaania lõpetab 23. oktoobril Euronews’i teledebatt Strasbourgis asuvas Euroopa Parlamendis. Lisainfot kampaania kohta leiate aadressilt:

http://www.yourideasforeurope.eu/

 

Taustainfo

Ühtne turg on Euroopa inimeste igapäevaelu mõjutanud juba üle 20 aasta. Alates ühtse turu loomisest 1992. aastal on barjäärid töötajate, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumise vahel järjest vähenenud. Mõned takistused on siiski säilinud ja EL töötab selle nimel, et need eemaldada, tugevdades samas sotsiaalset turumajandust.

Ühtse turu kuu, mis toimub 23. septembrist 23. oktoobrini, ja mille käigus peetakse võrgudebatte 24 keeles, avab dialoogi Teie ning ELi liidrite ja ekspertide vahel. Ettevõtmise alguses kogutakse sidusrühmadelt ja kohalikelt inimestelt ideid poliitika kujundamiseks. Seejärel peavad ELi poliitikate loojad, eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid nende üle debatte.

Kuu lõpus toimub teledebatt, kus uuritakse kõige konkreetsemaid ja terviklikumaid lahendusi peamistele probleemidele, mis mõjutavad otseselt Euroopa kodanike ja ettevõtjate elu. Ettevõtmine võimaldab ELi liidritel paremini mõista kohalikku olukorda ning edendada algatusi ja ideid, mis parandavad ühtse turu toimimist.

 

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega