Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Uudised

PRESSITEADE: Eesti e-kaubandusel läheb hästi!

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Eesti e-kaubandusel läheb hästi: käibed kasvavad!

Eesti veebipoodnikud on edukad nii Eestis kui välismaal – seda kinnitab Eesti e-kaubanduse Liidu poolt kahel viimasel aastal läbi viidud küsitlus e-kauplejate hulgas.

Aastal 2012 said üle miljoni eurost käivet nautida Eesti turul 7% küsimustikule vastanud 88-st e-kauplejast. 500 000 – 1 miljoni euro suurust käivet tegid Eestis 6 % ettevõtjatest. Aasta varem said üle miljoni euro kokku vaid 2% vastanud 85-st ettevõtjast. Väljaspool Eestit nautisid 2012 aastal käivet 1-10 miljonit eurot 4% vastanutest.

Käivete kasvu põhjustena hindavad e-kauplejad õnnestunud tegevusi turunduses, investeeringuid kasutajasõbralikumatesse veebipoe versioonidesse, uute klientide leidmist, reklaami suurendamist ning tarbijate usalduse tõusu Eesti e-kauplejate vastu. Vastajad tõid välja huvitava trendi, kuidas füüsilise poe avamine suurendas ka veebipoe käivet. Mitme ettevõtja sõnul aitas käibe kasvule kaasa majanduse üldine paranemine ning e-poodide nähtavuse ja tuntuse suurenemine.

Ehitusmaterjalide e-kaubamaja Interbauen.ee asutaja Ants Luhala julgustab tarbijaid otsustama e-kaubanduse kasuks: „E-kaubanduse kasv Eestis peaks tunduvalt kiirem olema. Peame Eestit ju e-riigiks. Kui e-kaubamajast saab odavamalt ja mugavamalt, siis pole põhjust enam nn vanakooli poest osta”.

Eesti e-kauplejad tegutsevad enamasti lähivälisriikides (Skandinaavia ning Läti), kuid 2012 on ka geograafiline tegevusala oluliselt laienenud. Eesti e-kauplejad toovad oma tegutsemispiirkondadena välja mitmed maailma TOP 10 e-kaubanduse riigid nagu USA, UK, Hiina, Saksamaa ja Prantsusmaa. Üks küsitlusele vastanud e-kaupleja müüb veebipoe vahendusel kaupu ka Austraaliasse.

Ants Luhala innustab kolleege- veebipoodnikke suuremalt mõtlema ja julgemalt seadma oma tulevikuplaane: „Äri ajamine suurematel turgudel on võimalus meie e-kaupmeestele – kõrgem liiga, teised numbrid. Ka Interbauen.ee püüab selles kõrgemas liigas kaasa mängida.“

Kahe aasta võrdluses on toimunud märkimisväärsed muutused ka e-kauplejate tegevusvaldkondades. 2011 prevaleeris küsitlusele vastanute hulgas rõivakaubandus, lastetooted ja sisustuskaubad (16 %), siis 2012 olid lisandunud parfümeeria ja ilutoodete veebipoed (7%), tervisetooted (silmaläätsed, toidulisandid ja vitamiinid) (6%), kingitused ja lilled (6%) ning käsitöö (ehted, rõivad jm 6%).

Küsimustikule vastanud e-poodnikest 48% tegeleb vaid e-kaubandusega. 52% ettevõtjal on lisaks ka jae-või hulgimüük. Võrdluses eelmise aastaga on märgata tendentsi, et on suurenenud ainult e-kaubandusega tegelevate ettevõtjate hulk. (2011 olid vastavad näitajad 38 ja 62 %).

Küsitlust läbi viinud Eesti E-kaubanduse Liit on loodud 2008 aastal, et aidata kaasa Eesti e-kauplejate konkurentsivõime suurenemisele läbi koostöö erinevate riiklike ning teiste sidusorganisatsioonidega, osaleda e-kaubanduse maine kujundamisel läbi internetist ostlemise alase teadlikkuse ja usalduse kasvatamise ühiskonnas.

Liitu kuulub hetkel ligi 70 tegutsevat e-kauplust ning Liidu üheks prioriteetsemaks tegevuseks on kvaliteedimärgise „Turvaline Ostukoht” tutvustamine ühiskonnale ja väljastamine kriteeriumitele vastavatele veebipoodidele. Kvaliteedimärki kandvate poodide nimistut saad vaadata siit.

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega