Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Uudised

2025.a. muutub väikeettevõtja jaoks piiriülesel e-kauplemisel käibemaksukord

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Iga Euroopa Liidu liikmesriik võib alates 2025. aastast ilma eriloata kehtestada riigisisese käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära, kui see jääb alla 85 000€. Erinevus tänasest olukorrast on see, et näiteks Eestis on praegu 40 000€ kehtestatud käibemaksu vabastuse piirmäär tähtajalise eriloa alusel.

Alates 2025. aastast ei pea Eesti seda eriluba enam pikendama ja poliitilise tahte olemasolu korral võib ilma Euroopa Liidu kooskõlastuseta seda piirmäära tõsta või vähendada.See tähendab, et ettevõtja saab piiriüleselt teise liikmesriigi maksuvabastust kasutada, aga vaid senikaua, kui tema erinevates liikmesriikides kokku toimuv maksuvaba käive jääb alla 100 000€ aastas.

Näiteks Soomes on täna maksuvabastuse piirmäär 10 000€ aastas – siis selles ulatuses saab ka Eesti ettevõte käive Soomes olla maksuvaba. Või näiteks Leedu puhul kuni 45 000€ aastas. Seejuures saab teise riigi maksuvabastust kasutada juhul, kui oma nn koduriigi käive ei ületa koduriigi piirmäära – st kui Eestis on käive alla 40 000€, siis saab teiste riikide maksuvabastust kasutada.

Kuidas suhestub see 2021 e-kaubanduse käibemaksu reeglitega (kaob ära käibemaksu piirmäär saadetise väärtusele)?

Kui kaugmüügi käive toimub teises riigis, siis on alates 2025. aastast võimalik selle riigi piirmäära ulatuses sinna maksuvabalt kaupu müüa.Võttes aluseks näiteks Leedu näite:

 • Eesti e-pood võib leedu tarbijatele müüa kaupu maksuvabalt kuni käive Leedus ei ületa 45 000€ aastas ja samal ajal Eestis ei ületa 40 000€ aastas.
 • Kui kaugmüügi käive Leedus ületab 45 000€ on e-poe pidajal valikud:
 • Registreerida ennast Leedu käibemaksukohustuslaseks ja esitada Leedus deklaratsioone ja tasuda sinna käibemaks, või
 • Registreerida ennast Eestis nn MOSS või OSS erikorra alusel ja esitada Eestis deklaratsioone ja tasuda Leedu käibemaks, mille Eesti edastab Leedule.
 • E-poe pidaja võib ennast registreerida käibemaksukohustuslaseks ka enne piirmäärade täitumist samamoodi omal valikul, kas Leedus „tavaliseks“ käibemaksukohustuslaseks (deklaratsioonid ja tasumine Leetu) või Eestis erikorra alusel (nn MOSS või OSS, kus deklaratsioonid esitatakse ja tasumine toimub Eestisse, ning MTA edastab käibemaksu Leetu).

Meeles tuleb pidada ka 2021 e-kaubanduse käibemaksu muudatuse lävendit 10 000€, mis määrab ära käibe toimumise koha:

 • Kuni Eesti e-pood müüb EL tarbijatele kaupa alla 10 000€ väärtuses aastas, loetakse, et see käive toimub Eestis.
 • Juhul kui e-pood ei soovi vabatahtlikult registreerida (Eesti) käibemaksukohustuslaseks, on see käive maksuvaba. (Vabatahtlikult, kuna käive on alla Eesti 40 000€ piirmäära.)
 • Juhul kui e-pood registreerib enne Eesti piirmäära täitumist käibemaksukohustuslaseks, siis see piiriülene kaugmüük alla 10 000€ maksustatakse Eesti käibemaksuga ja deklaratsiooni esitamine ja tasumine toimub Eestis, ning raha jääb Eestile.
 • Kui Eesti e-pood müüb aastas EL tarbijatele kaupa üle 10 000€ väärtuses, siis toimub iga saadetise käive selles riigis, kus kauba tellija ehk tarbija asub.
 • Kui e-pood vastab maksuvabastuse reeglitele igas liikmesriigis, ei muutu praktiliselt midagi – käibemaksu ei tule kuhugi tasuda. (NB! Alates 2025.)
 • Enne 2025 – kui e-poe käive toimub tarbija asukoha riigis, siis peab kauba müüma tarbija asukohariigi käibemaksumääraga, ning e-poe maksukohusust saab täita:
 • Registreerides ennast sihtriigis ja sinna deklaratsioone esitada ja maks tasuda, või
 • Registreerides Eestis erikorra (MOSS/OSS) alusel ja esitada deklaratsioonid ja tasuda maks Eestis, ning Eesti edastab raha sihtriigile.
 • Alates 2025 – kui e-pood ületab sihtriigi või koduriigi maksuvabastuse piirmäära või registreerib enne piirmäära täitumist vabatahtlikult, siis peab kauba müüma tarbija asukohariigi käibemaksumääraga, ning e-poe maksukohustuse täitmiseks on jällegi eelkirjeldatud kaks valikut:
 • Registreerida ennast sihtriigis ja sinna deklaratsioone esitada ja maks tasuda
 • Registreerida Eestis erikorra (MOSS/OSS) alusel ja esitada deklaratsioonid ja tasuda maks Eestis, ning Eesti edastab raha sihtriigile.

Lisaks tasub ära märkida, et nende reeglite jaoks tuleb Eestis veel siseriiklik käibemaksuseaduse muudatus vastu võtta, mis alates 2025 need reeglid Eesti õigusruumis jõustab!

Euroopa Liidu Nõukogu pressiteade: https://www.consilium.europa.eu/et/press/press-releases/2020/02/18/vat-council-adopts-simplified-rules-for-small-businesses/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=K%c3%a4ibemaks%3a+n%c3%b5ukogu+v%c3%b5ttis+vastu+v%c3%a4ikeettev%c3%b5tjate+suhtes+kohaldatavad+lihtsustatud+%c3%b5igusnormidEL Nõukogus vastu võetud tekst, millega muudetakse alates 2025. aastast käibemaksudirektiivi: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14527-2019-INIT/et/pdf

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega