Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Blogi

Alaealiste isikute vanuse tuvastamise nõue e-poest ostmisel ei ole mõistlik ega proportsionaalne

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus selgitas 28.112016 hommikul Terevisioonis, et alaealistega e-kaubanduse vahendusel tehtud tehingutel peab olema seadusliku esindaja nõusolek või hilisem heakskiit.

Vaata Terevisiooni saatelõiku

Kui selline nõusolek või heakskiit puudub, siis tehing ei kehti ja kõik, mis sellise lepingu alusel on üle antud, tuleb tagastada (kauplejal tuleb raha tagastada ka juhul, kui teenus või kaup on juba tarbitud). Sellise olukorra vältimiseks peaks kauba pakkuja selgeks tegema e-poest ostja vanuse ja keelduma müügilepingute sõlmimisest alla 18-aastaste isikutega. Ühe lahendusena pakuti ID-kaardi vahendusel isiku identifitseerimist.

E-kaubanduse Liit mõistab probleemi olemust ja nõustub, et alaealistega tehtud tehingud, mis toovad kaasa tsiviilkohustuse tekke (nt leppetrahv, järelmaks), on seadusliku esindaja nõusoleku ja hilisema heakskiiduta tühised. Samuti peab e-kaupleja veenduma ja kasutama kauba üleandmisel isikutuvastamist ning vanusekontrolli alaealistele keelatud kaupade puhul (nt tubakas, alkohol).

Nõue, et iga e-poest tehtud ostu puhul tuleks ostja eelnevalt identifitseerida ja kontrollida vanus ning alla 18-aastaste isikutega vanemate nõusoleku või hilisema heakskiiduta tehinguid mitte sõlmida, on väga õigusteoreetiline ja ei ole praktikas rakendatav.

Nii Euroopa Liidu kui Eesti huvi on piiriülese e-kaubanduse kasv, mille tarvis käib aktiivne digitaalse ühisturu loomine. Muuhulgas tekib e-kauplejal kohustus EL liikmesriikide kodanikele kaupasid/teenuseid müüa ning tarbijaid ei tohi diskrimineerida asukohapõhiselt.

Kahjuks ei ole paljudel maailmakodanikel täna Eesti ID-kaarti, mistõttu piirab Justiitsministeeriumi soovitus oluliselt Eesti e-kauplejate eksportimise võimalusi. Puudub lahendus ostjate vanuse kontrolliks piiriüleste tehingute puhul.

Liit on seisukohal, et e-poest sooritatud ostude korral rakendub TsÜS § 11 lg 3, mille kohaselt piiratud teovõimega isiku tehtud tehing, mille see isik on teinud seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta või hilisema heakskiiduta, kehtib, kui isik täitis tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

Nii piiriüleselt kui riigisiseses e-kaubanduses on tavaks küsida 100% ettemaksu enne kauba väljastamist. Kui ostja on kauba eest tasunud, loetakse müügileping sõlmituks ja väljastatakse tellimus. Enamike kaupade puhul kehtib 14-päevane taganemisõigus juhuks, kui osja soovib tehingust taganeda.

Liit ei pea õigeks ega praktikas rakendatavaks soovitust, et iga e-poest sooritatud ostu puhul tuleb kasutaja isik ja vanus tuvastada. Samuti ei saa e-kauplejal lasuda tõendamiskohustus, kas alaealine kasutab oma valduses olevaid vahendeid sihtotstarbeliselt või vanema nõusolekul.

Vanemad peavad lapse varahooldusõigust teostades ilmutama samasugust hoolt, nagu nad tavaliselt rakendavad oma asjades. Vanemal on võimalik jälgida ja piirata alaealise internetikasutust, reguleerida internetist sooritatud tehingute maksumuse limiiti, selgitada e-kaubanduse kasutust ja ekslikult sooritatud tellimused tagastada 14 päeva jooksul arvates tellimuse kättesaamisest.

Arutelu algatus ja allikas: Terevisioon


Signe Kõiv
Juhatuse esimees
Eesti E-kaubanduse Liit
info@e-kaubanduseliit.ee
+372 5023456

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega