Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Digitrendid omavad suurt mõju turundusplaanide tegemisel

February 9, 2023

Kati Posti
- Author  
Projektijuht

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Kati PostiKati Posti
Tõnu Väät
Kati Posti
Kati Posti
- Autor  
Projektijuht
Tegevjuht

Alanud aasta tõotab Eesti turundusjuhtide hinnangul tulla väljakutseterohke, ent sellegi poolest ollakse äritulemuste ning turunduseelarvete osas optimistlikult häälestatud. Trendid nagu näiteks tarbijate liikumine e-kanalitesse ja digitaliseerumise jätkuv kasv, omavad suurt mõju turundusplaanide tegemisel.

2022. aasta lõpus viis meediaagentuur Mindshare Estonia ettevõtete turundusjuhtide seas läbi küsitluse, mille eesmärk oli paremini mõista valdkonna otsustajate meelestatust, viimaste aastate mõju turundustegevustele ning eesootava aasta suurimaid väljakutseid.

Laiapõhjalisest küsitlusest võttis osa 101 turunduse eest vastutajat enam kui 20 erinevast tegevusvaldkonnast. Esindatud sai nii väikeste, keskmiste kui ka suurte ettevõtete nägemus.

Vaatamata raskustele ollakse optimistlikud

Möödunud turbulentne aasta on oma jälje jätnud ka turundusele - 94% vastanutest nentis, et olukord majanduses on mõjutanud 2023. aasta turundusplaane. Lisaks juba mainitud tarbijate liikumisele e-kanalitesse ja digitaliseerumise jätkuvale kasvule näevad otsustajad, et turundusplaanide tegemisele on suurt mõju avaldanud inflatsioon, tööpuudus ja majanduse jahtumine. Üle ega ümber ei saa mõjutegurina ka informatsiooni üleküllusest, mis on omakorda seotud nii väheneva tarbijatähelepanu kui ka meediakanalite paralleelse kasutamisega.

Suurimaks turundusvaldkonna väljakutseks käesoleval aastal tõi üle kolmandiku vastanutest välja probleemi seoses turundustegevuste tulemuslikkuse mõõtmisega. Samuti ollakse mures tarneahelaid puudutavate probleemide ning konkurentidepoolse hinnasurve pärast.

Vaatamata mitmetele eesootavatele väljakutsetele on turundajad alanud aasta osas optimistlikult meelestatud.  Nii uskusid näiteks pooled turundajatest, et ettevõtte ärilised tulemused saavad alanud aastal olema paremad kui eelmisel, samuti plaanib vaid 13% vastajatest turunduseelarve kahanemist.

Digitaalmeedia positsioon tugevneb veelgi

Reageerimaks majandussurutisele plaanivad pooled vastanutest suunata senisest enam eelarvet digitaalsetesse kanalitesse. 35% turundajatest kavatseb aga keerulises majandusolukorras kohandada brändi positsioneeringut ja kommunikatsiooni lähtuvalt tarbija muutunud ostuvõimest.

Meediatüüpidest rääkides väitsid pea pooled turundusjuhid, et kavatsevad suurendada investeeringuid sotsiaalmeediavõrgustikesse, online videodesse ja sotsiaalmeedia kontode sisuloomesse. Varasemaga võrreldes rohkem investeeringuid tõotab suunduda ka online bänneritesse ja otsisõna reklaamidesse.

Digitaalmeedia platvorme silmas pidades plaanivad turundajad kõige enam suurendada eelarveid Google kanalitesse- 42% vastanutest kavatseb suunata rohkem investeeringuid searchi ning 40% vastanutest display võrgustikku. Ka sotsiaalmeediagigantidesse Facebooki ja Instagrami plaanivad rohkem kui kolmandik turundajatest (38%) varasemaga võrreldes rohkem reklaamiraha investeerida.

Uurides turundusekspertidelt, milline meediatüüp on seni turundustegevustes kõige paremat efektiivsust ja tasuvust näidanud, tegi digitaalmeedia taaskord võidukäiku, figureerides TOP5-s kõigil viiel positsioonil. Kõige rohkem usku on turundajatel sotsiaalmeediavõrgustike reklaamidesse - 38% vastanutest nentis, et just see kanal on seni kõige paremat efektiivsust näidanud.

Projekti juhtinud Mindhare Estonia äriarendusjuht Markko Sojonen lausus küsitlust ja tulemusi kommenteerides: “Rohkem kui 100 valdkonna eksperti enam kui 20 erinevast valdkonnast ning erineva suurusega ettevõtetest on meie turgu arvestades kindlasti märkimisväärne hulk ja oleme väga tänulikud kõigile küsitlusele vastajatele. Siit saab teha üldistusi ja kandvaid järeldusi ning loodan väga, et sellest algatusest saab iga-aastane traditsioon. 

Mis tulemusi puudutab, siis mul on eelkõige hea meel, et vaatamata suuri väljakutseid esitavale turbulentsele makrokeskkonnale on valdav osa Eesti turundajaid alanud aastale optimistlikult vastu astumas. Ajalugu on korduvalt tõestanud, et need ettevõtted, kes oskavad raskematel aegadel leida võimalusi, et turundusse investeerimist mitte vähendada, on turu tõusule pöördumisel oluliselt tugevamal positsioonil.

Samuti on hea meel tõdeda, et kuigi hetkel suunatakse suurem osa eelarvetest pigem lühiajalist mõju omavatesse müügikampaaniatesse/performance marketingi, plaanib alanud aastal 51% kõigist küsitlusele vastanutest suurendada investeeringute osakaalu brändi tuntuse kasvatamiseks, suurendades seeläbi pikaajalise kasvu ja edu tõenäosust.

Digitaalmeedia jätkuv võidukäik ja eelkõige globaalsete platvormide osatähtsus ei ole üllatav ilmselt kellelegi ja on selgelt loomulik osa turu üldisest arengust, kuid oluline on silmas pidada ka erinevate meediatüüpide ja kanalite mõju ja rollikogu kommunikatsioonistrateegias, samuti kohaliku turu eripärasid.

Positiivne oli küsitluse tulemustest näha, et kõige olulisemaks väljakutseks peavad turundajad oma tegevuste tulemuslikkuse mõõtmist – see annab selgelt märku, et Eesti turundajad näevad ennast olulise lülina ettevõtte äriprotsessidest, kelle tegevusel on oluline mõju ettevõtte äritulemustele.”

Uuringu raport on nähtav SIIN

Markko Sojonen

Eveliis Vaaks

Mindshare

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega