Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

E-poe sooduskampaania võib eksitada tegelikust kõrgema tavahinna ning liigsagedaste kampaaniatega

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

E-poodide sooduskampaaniate kontrolli käigus tuvastas Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) peamiste rikkumistena reaalsest kõrgema tavahinna kuvamise tarbijaile enne sooduskampaaniat, kampaaniate lõpukuupäeva avaldamata jätmise ning liigsagedad kampaaniad.

Möödunud aastal alustas TTJA e-poodide sooduskampaaniate kontrolli ja tänavu kontrollib sooduskampaaniate tegemist suuremates ehituskauplustes, mööblikauplustes ja e-kaubamajades. TTJA jälgib 20 e-kauplust ning seirab iga päev üle 600 toote. Amet kontrollib, kas antud kauplused teavitavad tarbijaid soodusmüügist kooskõlas tarbijakaitseseadusega.

Esimese kvartali jooksul on üks TTJA poolt tuvastatud peamisi rikkumisi tavahinna eksitav kuvamine tarbijatele, selgitas TTJA kaubandustalituse jurist Maarja Mere.

„Nimelt tõstavad kauplejad enne sooduskampaaniat hinnad üheks-kaheks päevaks kõrgemaks, et näidata allahindluse suurust tegelikust suuremana. Taoline kauplemisvõte on tarbijat eksitav ja keelatud, kuna tarbijale kuvatakse saadavat hinnaeelist tegelikkusest suuremana,“ rääkis ta. Teiseks tuvastas kontroll, et soodusmüügikampaaniad ei olnud ajaliselt piiratud ehk sooduskampaania lõpukuupäeva ei olnud tarbijale avaldatud. „Soodusmüük peab kestma piiritletud aja ehk sooduskampaanial peab olema algus- ja lõpukuupäev,“ märkis Mere.

Sooduskampaania kuupäevade avaldamine on oluline, et tarbija teaks, mis perioodi jooksul kaupleja pakutav hinnaeelis kehtib ning ta saaks teha informeeritud ostuotsuse. Vastasel juhul jääb tarbijale arusaamatuks, kui kaua on soodushind kehtinud või kui kaua saab toodet veel soodustingimustel osta.

„Sooduskampaania lõpukuupäev tuleb märkida ka hooajalistele allahindlustele või lõpumüükidele,“ sõnas Mere. Kolmandaks tuvastas TTJA e-kaupluste kontrollimiste käigus, et soodusmüügikampaaniaid korraldatakse sageli järjestikku või väga väikese ajalise vahega.

Selle tulemusel pole tarbijal võimalik aru saada, mis on toote tavahind ja soodushinnaga kaasnev hinnaeelis.

„Heade kaubandustavadega on vastuolus praktika, kus tarbijale ei ole avaldatud teavet, et tooted on järjestikuste sooduskampaaniate raames püsivalt allahinnatud. Taolisel juhul võib soodushinda pidada toote tavahinnaks, kuna toode on antud hinnaga pakkumises suurema osa ajast. Püsivate allahindluste puhul näitavad ka hinnagraafikud, et toodete hindades pole muudatusi toimunud, mistõttu on tarbijale kuvatav hinnaeelis üksnes näiline,“ tõdes Mere.

Kui tarbijal tekib soodusmüügiga seoses küsimusi, tasub vajadusel küsida kauplejalt täpsemat infot. Kui kauba tavahind on märgitud võrdluses teiste kaupluste tavahindadega väga suureks, kutsub TTJA tarbijaid üles märkama ja tähele panema, et kas kaupleja pakutav hinnaeelis vastab tegelikkusele.

TTJA alustas sooduskampaaniate ulatuslikumaid kontrolle 2020. aastal. Eelmise aasta alguses viis TTJA läbi sooduskampaaniate kontrolli kuues suuremas ehituspoes. Antud kontrolli tulemusest selgus, et kuuest suuremast ehituspoest ei eksitanud ostjat soodustustega vaid üks. Lisaks kontrollis TTJA 2020. aastal tava- ja soodushindu Eesti suurimates e-kauplustes. TTJA seiras iga päev üle 1500 toote 35 erinevast e-kauplusest.

Suurem osa antud kontrolli käigus tuvastatud rikkumistest oli seotud tavahinna tarbijale kuvamisega. Nimelt tõstsid mõned kauplejad enne sooduskampaaniat toodete tavahinda ning soodusmüügi ajal kehtinud soodushinnad olid tegelikult varasemad tavahinnad. TTJA jätkab Eesti suurimate e-kaupluste sooduskampaaniate kontrollimist terve 2021. aasta vältel. Rikkumise tuvastamisel otsustab TTJA järelevalvemeetmete rakendamise vormi. TTJA eeldab kõikidelt e-kauplejatelt seadusekuulekust ja ausate kauplemisvõtete kasutamist soodusmüügikampaaniate läbiviimisel.

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega