Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Meedia

Eesti plaanib muuta käibemaksu seadust kaugmüügi puhul

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Eesti E-kaubanduse Liit toetab rahandusministrit- ja ministeeriumi muutmaks ning ülevõtmaks EL direktiivi 2017/2455 artiklid 2 ja 3, mis hakkaksid kehtima 2021. aasta 1. jaanuarist.Mitmed kavandatavad seadusemuudatused mõjutaksid suuremaid rahvusvahelisi e-poode (nt Amazon, EBay, AliExpress jt.) – näiteks Eestis maksekohustuse tekkimiseks.

Eestis mõjutab eelnõu peamiselt ettevõtjaid, kelle piiriülene tehingumaht jääb vahemikku 10-35 tuhat eurot.  Suurim muudatus on asjaolu, et kehtestatakse ühtne kaugmüügi piirmäär 10 000 eurot, mida arvestatakse liikmesriikide kohta kokku.

Seega peab ettevõtja 10 000+ eurose kaugmüügi käibe korral end sihtliikmesriigis, kuhu kaup müüakse, maksukohuslasena registreerima või kasutama KMS §-s 43 sätestatud erikorda, mis võimaldab deklareerida teistes liikmesriikides tasumisele kuuluva käibemaksu Eestis e-MTA kaudu.

Tervitatav on ka e-MTA kaudu teistes liikmesriikides tasumisele kuuluva käibemaksu deklareerimise võmalus, mis peaks seda protsessi soovi korral lihtsustama.KMS §-s 43 sätestatud erikord (võimalus deklareerida teises liikmesriigis tekkiv maksukohustus Eesti maksuhaldurile) hakkab kehtima nii teise liikmesriigi mittemaksukohustuslasele teenust osutavate ettevõtjate (kui käibe tekkimise koht on teine liikmesriik) kui ka ühendusesisest kaugmüüki teostavate ettevõtjate hulgas.

Samas on erikorra kasutamine ettevõtja jaoks vabatahtlik, kuid lihtsustav, silmas tuleb vaid pidada, et deklareerida tuleb käibemaks küll ühes kohas, peab arvestama maksu arvestamisel müügisihtkoha käibemaksumäära.

Kavandatavad muudatused on Eesti ettevõtjatele meie hinnangul kasulikud (nt muudatused nö lootusetute võlgade puhul, piiriülese kaubanduse maksustamisel ja ausama konkurentsi tekkimisel Eesti kaupmeestele jpm.)

Eesti E-kaubanduse Liidu hinnangul jääb Eestil aastas piiriülese e-kaubanduse tõttu saamata 90-100 miljonit eurot maksuraha, millest 1/3 moodustab kolmandatest riikidest (peamiselt Aasiast) igasuguse maksuvabalt postkasti liht- ja maksikirjadena saadetav kaup, lisaks 1/3 EU sisesed e-kaupmehed, kes ei tasu ning deklareeri enda käibemaksu Eesti riigile ning 1/3 eraisikutest kauplejad, kes ei maksa tolli-, käibe-, tulu- jm makse ning müüvad sotsiaalmeedias peaasjalikult makse tasumata teadlikult varimajandust tekitades.

Antud seadusemuudatus võiks meie hinnangul tuua nii Aasiast kui EU`st 10-12 miljonit täiendavat laekuvat maksutulu ja lisaks viia Eesti kaupmehed sammu võrra lähemale ausamale konkurentsile ja kaubandusele piiriüleste kauplejatega.

Tõnu VäätEesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega