Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Elektritõukerataste müügiga seotud piirangud

September 15, 2022

Kati Posti
- Author  
Projektijuht

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Kati PostiKati Posti
Tõnu Väät
Kati Posti
Kati Posti
- Autor  
Projektijuht
Tegevjuht

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet soovib Teile meelde tuletada, et 1. jaanuaril 2021 jõustusid liiklusseaduse muudatused, mille eesmärk oli reguleerida elektritõukerattaid ja muid istekohata kergeid elektrisõidukeid (nt elektrilised rulad, monorattad jms) (edaspidi kergliikurid). Kehtima hakanud liiklusseaduse (edaspidi LS) § 87 lg 12 muudatuste kohaselt ei tohi kergliikuri valmistajakiirus olla suurem kui 25 kilomeetrit tunnis ja mootori suurim võimsus ületada 1 kilovatti. Arvestades, et kergliikuri peamiseks liikumiskeskkonnaks on jalakäijaga sama keskkond, siis on regulatsiooni eesmärk välistada võimsamate näitajatega kergliikurite kättesaadavus Eestis, luua turvalisem ja liiklejatele ohutum keskkond. Teisisõnu, on võimsamate näitajatega kergliikurite turul kättesaadavaks tegemine (toote tasu eest või tasuta pakkumine Euroopa Liidu turul majandustegevuse käigus kas levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks), sealhulgas müük, Eestis keelatud.

Teadaolevalt on tänaseni Eesti turul kättesaadavad võimsamad ja kiiremad kergliikurid, kui LS seda lubab. Siinkohal soovime rõhutada, et juhul kui ettevõte müüb või teeb muul moel turul kättesaadavaks sellise kergliikuri, mille valmistajakiirus on enam kui 25 km/h ja/või mootori võimsus üle 1 kW, siis on tegemist rikkumisega, sest selliseid kergliikureid Eestis müüa ei tohi. Samad nõuded kohalduvad ka kolmandatest riikidest imporditavatele kergliikuritele. Võimsamate kergliikurite turul kättesaadavaks tegemine on keelatud LS ning toote nõuetele vastavuse seaduse (edaspidi TNVS) koostoimes. Vastavalt TNVS § 5lg-le 2 kui õigusaktis sätestatakse tootele nõue, ei või sellele nõudele mittevastavat toodet turule lasta ega kasutusele võtta. Antud juhul on nõuded kergliikurile sätestatud LS-s.

Kokkuvõttes, tuleb kergliikurid, mille näitajad on võimsamad kui LS § 87 lg 12 kergliikurile sätestab (ehk valmistajakiirus on enam kui 25 km/h ja/või mootorivõimsus üle 1 kW) müügilt kõrvaldada ning neid ei tohi Eesti turul kättesaadavaks teha ka muul moel.

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega