Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Saavutused

Liidu pöördumine justiitsministrile seoses tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

Pöördumine justiitsministrile seoses tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga


Lp minister Reinsalu


E-kaubanduse Liit on organsatsioon, mis koondab 182 liiget ning mille ülesandeks on edendada e-kaubanduse arengut Eestis. Pöördume Teie poole seoses tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõuga[1], mille kohaselt muudetakse tubakaseadust selliselt, et keelustatakse tubakatoodete ning nendega seonduvate toodete (sh e-sigarettide ja vedelike) riigisisene kaugmüük, mis sisuliselt tähendab tubakatoodete absoluutset müügikeeldu e-kaubanduses.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on riigisisese kaugmüügi keelustamise eesmärk piirata interneti kaudu tubakatoodete ostmist alaealiste poolt ning:

  • kaugmüügi keeld võimaldab vähendada tubakatoodete kättesaadavust tarbijatele ning vähendab nõudlust, eelkõige kuna e-kaubandus on muutumas üha populaarsemaks;
  • kaugmüügi keeld piirab e-poodide veebilehtedel tooteinfo esitlemise sildi all tehtavat reklaami ja müügiedendust;
  • riigisisese kaugmüügi lubamine muudaks ebaefektiivseks piiriülese kaugmüügi keelu, sest kui tarbija ei saa tellida tubakatooteid ja seonduvaid tooteid Hiinast, aga saab neid tellida mõnest Tallinna jaekaupluse veebipoest, siis ei oma keeld tervisekaitse seisukohast erilist mõtet;
  • mitmed teised liikmesriigid samuti keelustavad riigisisese kaugmüügi.

Tänane turusituatsioon on selline, kus tavaliste tubakatoodete müük toimub peamiselt füüsilistes kauplustes, samas kui e-sigarettide turg toimib suures osas e-kaubanduses. Eelnõu kaugmüügi keeld mitte üksnes ei mõjuta e-sigarette pakkuvate ettevõtete ettevõtlusvabadust, vaid kõrvaldab nende ärimudeli täielikult.

Seejuures on Sotsiaalministeerium varem märkinud, et vaid marginaalne osa inimestest kasutab tubakatoodete ostmiseks e-poode, mistõttu on kaugmüügi keelu mõju elanikkonnale väheoluline. See aga tähendab, et vähese mõjuga tulemuse saavutamiseks keelustatakse sisuliselt oluline osa e-sigarettide müügimudelist.

Selline tavapoodide ja e-kaubanduse ebavõrdne kohtlemine rikub võrdse kohtlemise printsiipi. Ebavõrdne kohtlemine saab olla lubatud ainult erandlikel ja põhjendatud kaalutlustel. Eelnõu seletuskirjast ei nähtu, kas ja millisel määral on antud põhiseaduslikku riivet analüüsitud ning kas eelnõuga valitud kaugmüügi piirang on proportsionaalne meede soovitud tulemuse saavutamiseks.

Siinjuures ei ole eelnõu koostamisel arvestatud asjaolu, et Eestis on e-kaubanduses kasutusel vanusekontrollimehhanism, nt alkoholi ja tubakatoodete ostmisel tuleb ostja tuvastada ID-kaardiga ning paki kättesaamisel SmartPOST teenuses tuleb samuti isikul end tuvastada ID-kaardiga. Samuti on võimalik vanust kontrollida kulleril, kes saadetise kohale viib.

Vanusekontrolli kohaldavad näiteks eDrinks, Selver, Maxima ja teised alkoholi või tubakatooteid e-poes pakkuvad ettevõtted. Seega on juba täna olemas efektiivsed tehnilised viisid selleks, et e-kaubanduses piirata tubakatoodete kättesaadavust alaealistele.

Sotsiaalministeerium ei ole läbi viinud Eesti oludest lähtuvat mõjude hindamist. Eelnõus on viidatud uuringule, mille kohaselt 76,5% Ameerika Ühendriikide alaealisi omasid tänu kaugmüügile ligipääsu tubakatoodetele. Ameerika Ühendriikide õiguslik regulatsiooni, tehnilised meetmed ja elanikkonna struktuur erinevad oluliselt Eestist, mistõttu on antud uuringule tuginemine kohatu.

Eelnõu sätestab piiravatest meetmetest enimpiirava, mis juba iseenesest on põhiseadusvastane, kui sama tulemuse saaks saavutada ka vähempiirava meetmega (nt e-poodide vanusekontrolli tehnilised nõuded).

Ka ükski teine Sotsiaalministeeriumi poolt toodud põhjendus riigisisese kaugmüügi keelamiseks ei kaalu üles e-kaubandusega tegelevate ettevõtte ettevõtlusvabaduse piiramist.

Eeltoodud põhjustel palume Justiitsministeeriumil mitte kooskõlastada Sotsiaalministeeriumi esitatud tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõud osas, mis puudutab tubakatoodete ja kaasnevate toodete riigisisese kaugmüügi keelustamist.

 

Lugupidamisega

Signe Kõiv
Juhatuse esimees
Eesti E-kaubanduse Liit

[1] Tubakaseaduse muutmise seadus

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega