Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Mida arvad tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõust?

December 2, 2021

Tõnu Väät
- Author  
Tegevjuht

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu VäätTõnu Väät
Tõnu Väät
Tõnu Väät
Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht
Tegevjuht

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on valminud tarbijakaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis paneb kauplejale kohustuse tasuda riigile kuni 150-eurone menetlustasu, kui tarbijavaidluste komisjon otsustab tarbija nõude kaupleja vastu täielikult või osaliselt rahuldada. Lisaks ei ole komisjoni otsuse täitmine kauplejale edaspidi enam soovituslik, vaid kohustuslik. Anna palun meile teada tonu@e-kaubanduseliit.ee mida arvad muudatusest? Lisa ka paar lauset põhjenduseks.

Mis on muudatuse eesmärk?
Eelnõu koostajad on toonud välja, et plaanitavate muudatuste peamine eesmärk on tagada lihtne, kiire ja odav ning erapooletu ja õiglane tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse lahendamine tarbijavaidluste komisjonis.

Keda mõjutab?
Eelnõu võib mõjutada kõiki ettevõtteid, kes müüvad kaupa või osutavad teenust tarbijale, olenemata kas müük toimub füüsilisest- või e-poest.

Mis on olulisemad muudatused?

  • Tasu kauplejale. Eelnõu paneb kauplejale kohustuse tasuda 150-eurone menetlustasu, kui tarbijavaidluste komisjoni menetluse tulemuseks on tarbija nõuet rahuldav otsus. Kui komisjon rahuldab tarbija nõude osaliselt, siis on tasu suurus 75 eurot (vt eelnõus sisalduvat tarbijakaitseseaduse § 491). Hetkel ei pea kaupleja sellist tasu maksma. Muudatuse eesmärk on motiveerida kauplejaid senisest enam tegelema tarbija probleemiga ning otsima ise probleemile lahendusi, mis omakorda vähendaks tarbijavaidluste komisjoni pöördumiste arvu.
  • Tasu tarbijale. Edaspidi peab ka tarbija tasuma riigile 15 eurot tarbijavaidluste komisjonile esitatud avalduse läbivaatamise eest (vt eelnõus sisalduvat tarbijakaitseseaduse § 47 ja riigilõivuseaduse § 2082). Praegu ei pea tarbija sellist tasu maksma. Samas soovib ministeerium seadusesse viia ka põhimõtte, et tarbijavaidluste komisjon võib otsustada tarbija nõuet rahuldavas otsuses nõuda 15 euro hüvitamist kauplejalt. Muudatuse eesmärk on vähendada pahatahtlike ning põhjendamatute avalduse esitamist tarbija poolt.
  • Tarbija nõue alla 30 euro. Eelnõu jätab tarbijakaitseseadusest välja punkti, mille kohaselt võib tarbijavaidluste komisjon jätta tarbija avalduse menetlusse võtmata või menetluse lõpetada, kui tarbija nõue on alla 30 euro. Seega saab edaspidi komisjonis arutada ka tarbija nõuet, mille suurus on näiteks 1 euro.
  • Kohustuslik otsus. Kui täna on tarbijavaidluste komisjoni otsus kauplejale täitmiseks soovituslik, siis eelnõu muudab otsuse õiguslikult siduvaks ja     täitemenetluse korras täidetavaks (vt eelnõus sisalduvat tarbijakaitseseaduse § 581). See tähendab, et kaupleja peab komisjoni jõustunud otsust täitma. Samas on kauplejal õigus vaidlustada komisjoni otsus kohtus.
  • Põhjalikum ja keerulisem regulatsioon. Kuna tarbijavaidluste komisjoni otsuste täitmine muutub edaspidi kohustuslikuks, siis sellega seoses muutub oluliselt põhjalikumaks ja keerulisemaks tarbijavaidluste komisjonis läbiviidava menetluse regulatsioon.
  • Tarbijavaidluste komisjoni esimees. Eelnõu loob Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juurde tarbijavaidluste komisjoni esimehe ametikohad (eeldatavalt 3 ametikohta) (vt eelnõus sisalduv tarbijakaitseseaduse § 41). Täna on 12 komisjoni esimeest, kes täidavad oma ülesandeid muu põhitöö kõrvalt. Muudatus avaldab eelnõu koostajate hinnangul positiivset mõju tarbijavaidluste komisjoni professionaalsusele, lahendite kvaliteedile ja menetluse tõhususele.

Millal jõustuvad muudatused?
Muudatused jõustuvad eelnõu kohaselt 2022. aasta 1. juunil.

E-kaubanduse Liit

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega