Soovitame Tasuta e-kaubanduse videokursus →

Blogi

Uus seadus kohustab krediidiandjaid taotlema tegevusluba

October 21, 2021

- Author  

Eesti E-kaubanduse Liit koondab rohkem kui 500 usaldusväärset e-kauplejat ja suunanäitajat. Kasvatame e-kaubandust koos!

Tõnu Väät
- Autor  
Tegevjuht

29. märtsil 2015 jõustus krediidiandjate- ja vahendajate seadus (KAVS), mille eesmärk on reguleerida krediidiandjate- ja vahendajate turgu. Peamine meede seisneb tegevusloa kehtestamisel ettevõtetele, kes annavad või vahendavad krediiti oma nimel ja arvel, nt kiirlaenu pakkujad. Tegevusloa kohustus võib laieneda ka nendele ettevõtetele, kes pakuvad tarbijatele järelmaksu või krediiti.

Tegevusloa peab taotlema ettevõte, kes soovib:

  • anda või vahendada krediiti (näiteks e-pood, kes pakub tarbijale oma nimel järelmaksu);
  • anda või vahendada hüpoteegiga tagatud krediiti;
  • pakkuda nende teenustega seotud nõustamisteenuseid.

Seaduse ei kohaldu ettevõtetele, kes vahendavad teiste krediidipakkujate teenuseid (näiteks Liisi Järelmaks, Uno järelmaks, jm) oma toodete müügil.

Tähelepanuväärne on, et taotluse esitamisel nõutavate dokumentide loetelu on aukartustäratavalt pikk. Näiteks on vajalik:

  • ettevõtte kolme järgneva aasta äriplaan;
  • detailsed andmed ettevõtte juhatuse ja nõukogu liikmete kohta
  • viimase kolme aasta majandusaruanded;
  • sise-eeskiri ja raamatupidamiseeskiri,
  • kirjeldus meetmete kohta, mis tagavad kohustuste täitmise seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega jne.


Krediidiandja või äriühingust krediidivahendaja aktsia- või osakapital peab olema täielikult sisse makstud ja aktsia- või osakapitali suurus peab olema vähemalt 50 000€.

Krediidiandjad peavad taotlema Finantsinspektsioonilt tegevusloa ja viima oma tegevuse seadusega kooskõlla enne 2016. aasta 21. märtsi. Kui esitada taotlus enne 1. jaanuari 2016, siis ei karistata ettevõtet ilma loata tegutsemise eest ajal, millal Finantsinspektsioon menetleb taotlust.

Juhul, kui taotluse esitamine jääb hilisemaks, kui 1. jaanuar 2016, siis sellisel juhul peab ettevõtja peatama järelmaksu lepingute sõlmimise peale ülemineku tähtaega (so 21. märts 2016. a) ning võib tegevusega jätkata alles peale tegevusloa saamist.

KAVS § 15 lg 2 toob välja, et otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta teeb Finantsinspektsioon nelja kuu jooksul arvates kõigi vajalike nõuetekohaste andmete ja dokumentide saamisest ning nõuete täitmisest, kuid mitte hiljem kui kuue kuu möödumisel tegevusloa taotluse saamisest arvates.


Vaata lähemalt seadust: Krediidiandjate- ja vahendajate seadus
Loe seaduseelnõud: Krediidiandjate ja -vahendajate eelnõu seletuskiri


Signe Kõiv
E-kaubanduse Liit
info@e-kaubanduseliit.ee

Loe veel uudiseid sellest kategooriast

Uudised otse e-kaubanduse mootorist

Kõik uudised

Liitud liiduga juba täna ja saad palju hüvesid

Oleme pädevad

Teame täpselt mis e-kaubanduses toimub ning kuidas seda äri arendamiseks kasutada. Jagame neid teadmisi hea meelega ülevaadete, uuringute ja koolituste kaudu. Et kasvamine ja ostmine oleks lihtsam.

Oleme usaldusväärsed

Eesti e-kaubanduse maine ja käekäik on meile olulised. Seisame selle eest, et Eesti e-kaubandus vastaks headele tavadele ja kõrgetele kvaliteedistandarditele. See on kasulik nii ostjale kui müüjale.

Oleme turvalised

Muudame koos e-kaubanduse turvalisemaks. Meie “Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse ning tõstab müüja usaldusväärsust ja parandab mainet.

Liitu liiduga

E-poed mida saad usaldada.

“Turvaline ostukoht” kvaliteedimärgis tagab ostjale kontrollitud ja rangetele tingimustele vastava ostukogemuse.

Tutvu kvaliteedimärgisega